Νέος Κύκλος Επιμόρφωσης

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει τον δεύτερο κύκλο του επιμορφωτικού προγράμματος "Self-Defense Instuxtor I". Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στον οδηγό σπουδών εδώ.

Παράταση εγγραφών

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την παράταση των εγγραφών στο επιμορφωτικό πρόγραμμα Self-Defense Instructor I έως και τις 8 Ιουλίου 2020.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχή σας στο SDInstructor εδώ και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ και στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Προσοχή! Δεν θα υπάρξει άλλη παράταση!