Το SDInstructor αποτελείται από μία ομάδα διδασκόντων, προερχόμενων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο του Νις της Σερβίας. Ο καθένας από αυτούς εξειδικεύεται σε ακαδημαϊκό επίπεδο στο τομέα της αυτοάμυνας ή και των πολεμικών τεχνών. Ακολουθούν τα βιογραφικά των διδασκόντων.

Ο Milovan Bratić είναι καθηγητής και κοσμήτορας στη σχολή Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο του Niš. Τα μαθήματα που διδάσκει αφορούν τα μαχητικά αθλήματα και την θεωρία της Φυσικής Αγωγής. Παρουσιάζει σημαντικό συγγραφικό έργο, το οποίο έχει δημοσιευθεί σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

 

O Mirsad Nurkić είναι καθηγητής στη σχολή Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής και υπεύθυνος ακαδημαϊκών υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο του Niš.Τα μαθήματα που διδάσκει αφορούν τα μαχητικά αθλήματα, “Diagnostic Sports”, σκοποβολή και αυτοάμυνα. Το επιστημονικό συγγραφικό του έργο είναι σημαντικό και έχει δημοσιευθεί σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

 

Ο Ιωάννης Καφενταράκης είναι διδάκτορας της σχολής Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου του Niš, εργάζεται ως Ειδικό Ερευνητικό Προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είναι Συντονιστής στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής του ιδίου πανεπιστημίου. Έχει ειδικότητα στο ατομικό άθλημα του Τζούντο και παρουσιάζει σημαντικό συγγραφικό έργο, το οποίο έχει δημοσιευθεί σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

 

Ο Χαρίλαος Κουθούρης είναι καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ερευνητική του δράση εστιάζει στη μελέτη της συμπεριφοράς καταναλωτών οργανισμών Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού. Είναι συγγραφέας αρκετών επιστημονικών άρθρων και δύο βιβλίων.