Το επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα Self-Defense Instructor I διοργανώνεται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την ακαδημαϊκή συμβολή και συμμετοχή του Πανεπιστημίου του Νις της Σερβίας και του Γραφείου Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.