Το συνολικό κόστος του SDInstructor ανέρχεται στα 600€, το οποίο δύναται να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις. Αναλυτικότερα, πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα και την οικονομική διευκόλυνση θα βρείτε στον πίνακα που ακολουθεί:

Κόστος προγράμματος
Συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος 600€
Καταβολή σε δύο δόσεις
1η δόση με την εγγραφή 2η δόση έως 20/08/2020
300€ 300€ 600€
Εκπτωτικές Κατηγορίες Ποσοστό έκπτωσης Δικαιολογητικά
Φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι Διδάκτορες), προσωπικό Π.Θ. 520 € σε 2 δόσεις των 260€ σε ημερομηνίες, όπως παραπάνω Βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές, βεβαίωση εργοδότη για τους εργαζόμενους
Συμμετοχή 2 ή περισσότερων ατόμων που συνδέονται με συγγένεια 1ου βαθμού 520 € σε 2 δόσεις των 260€ σε ημερομηνίες όπως παραπάνω Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης