Το συνολικό κόστος του επιμορφωτικού προγράμματος "Self-Defense Instructor I" ανέρχεται στα 600€, με δυνατότητα έκπτωσης, όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα. Επίσης, δίδεται έκπτωση κατά την έγκαιρη καταβολή ολόκληρου του κόστους του προγράμματος κατά την εγγραφή.

εκπτωτική πολιτική

Δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός των εκπτωτικών κατηγοριών, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τον οδηγό σπουδών του προγράμματος εδώ.