Το SDInstructor συναποτελείται από το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος.

Οι ενότητες του θεωρητικού μέρους έχουν ως εξής:

 • Θεωρία αυτοάμυνας
 • Μεθοδολογία διδασκαλίας αυτοάμυνας
 • Εισαγωγή στη φυσιολογία της αυτοάμυνας
 • Στοιχεία προσωπικότητας, εκπαιδευτής αυτοάμυνας, δεξιότητες επικοινωνίας
 • Πλάνο και προγραμματισμός προπόνησης

Οι ενότητες του πρακτικού μέρους έχουν ως εξής:

 • Εισαγωγή στην αυτοάμυνα, βασικές τεχνικές χτυπημάτων, μεθοδολογία εκμάθησης
 • Τεχνικές ρίψεων, μεθοδολογία εκμάθησης
 • Εξαρθρώσεις, μεθοδολογία εκμάθησης
 • Άμυνα από πιασίματα – συνδυασμοί, μεθοδολογία εκμάθησης
 • Άμυνα σε όπλα και επιθέσεις – Τεχνικές αντεπίθεσης
 • Προγραμματισμός πρακτικής προπόνησης, οργάνωση εκμάθησης τεχνικών σε μεμονωμένα άτομα ή ομάδες
 • Γραπτά και προφορικά tests