Το SDInstructor στηρίζεται στις αρχές της υβριδικής μεθόδου εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει:

  • Δια ζώσης εκπαίδευση: συνολικά θα γίνουν 6 συναντήσεις πρακτικής εφαρμογής της θεωρίας, σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο.
  • Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο, προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος, μέσω της πλατφόρμας e-class του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.