Η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής θα πραγματοποιούνται έως και τις 7 Ιουλίου του 2020 μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τα δικαιολογητικά και οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εγγραφή σας είναι:

  • Στοιχεία επικοινωνίας (κιν. & σταθερό τηλέφωνο, e-mail)
  • Πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές κλπ)
  • Γνώση αγγλικών ή άλλης γλώσσας
  • Γνώση χειρισμού υπολογιστών
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Δικαιολογητικό για την εκπτωτική κατηγορία
  • Φωτοτυπία του αποδεικτικού κατάθεσης των διδάκτρων