Η αυτοάμυνα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των πολεμικών τεχνών. Πρόκειται για το συγκερασμό τεχνικών και πρακτικών πολεμικών τεχνών, όπως είναι για παράδειγμα το judo, το karate, η πυγμαχία, η πάλη κ.α. Η αυτοάμυνα συγκροτείται από μια σειρά κινητικών δεξιοτήτων, οι οποίες μέσω της συνεχούς επανάληψης, είναι δυνατό να προστατεύσουν τον ασκούμενο από πιθανή επίθεση. Παράλληλα, οι ασκούμενοι βελτιώνουν, μέσω της άσκησης, τη φυσική τους κατάσταση, όπως και τη διανοητική τους ικανότητα. Η βελτίωση εναπόκειται στο γεγονός ότι η συνέργεια μεταξύ του πνεύματος και του σώματος και είναι απαραίτητα συστατικά στοιχεία για την επιτυχή παρακολούθηση και εφαρμογή των πρακτικών του εκπαιδευτικού προγράμματος «Self – Defense Instructor I».

Το SDInstructor απευθύνεται σε επαγγελματίες ή αθλούμενους του χώρου των πολεμικών τεχνών ή της φυσικής αγωγής, οι οποίοι προτίθενται ως εκπαιδευτές να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους τους στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων αυτοπροστασίας. Οι εκπαιδευόμενοι, συνολικά θα μυηθούν σε τεχνικές από διαφορετικές πολεμικές τέχνες, όπως είναι για παράδειγμα το judo, το karate, η πυγμαχία και η πάλη. Παράλληλα θα αναπτύξουν δεξιότητες, οι οποίες αφορούν στη μετάδοση των τεχνικών αυτοπροστασίας, καθώς και στην ορθή χρήση και εφαρμογή τους.

Το πρόγραμμα «Self – Defense Instructor I» αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο αφορά τη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης διάρκειας 40 ωρών. Το δεύτερο μέρος, 60 ωρών, αφορά την πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων, με διά ζώσης μαθήματα, σε τεχνικές και πρακτικές αυτοάμυνας εφαρμόζοντας τις θεωρητικές γνώσεις που θα προκύψουν από το πρώτο μέρος. Παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν και θα εφαρμόσουν τη μεθοδολογία και τις τεχνικές οργάνωσης και πραγματοποίησης προπονήσεων αυτοάμυνας.