ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (40 ώρες) Ασύγχρονη Εξ’ αποστάσεως

Ενδεικτική Ημερομηνία Έναρξης:08/07/2020

α/α Διδακτική Ενότητα Διδακτικές Υπο-ενότητες Ώρες Ημερομηνία Εκπαιδευτής
 1. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

Θεωρία αυτοάμυνας

(Ενότητα 1)

5

Τετάρτη

08/07/2020

Δρ. Ιωάννης Καφενταράκης
2.  ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

Θεωρία αυτοάμυνας

(Ενότητα 2)

5 Τετάρτη

15/07/2020

Δρ. Ιωάννης Καφενταράκης
3.  ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ Μεθοδολογία διδασκαλίας αυτοάμυνας (Ενότητα 1) 5 Τετάρτη

22/07/2020

Dr. Milovan Bratić
4.  ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ Μεθοδολογία διδασκαλίας αυτοάμυνας (Ενότητα 2) 5 Τετάρτη

29/07/2020

Dr. Milovan Bratić
5.        ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ Εισαγωγή στη φυσιολογία της αυτοάμυνας 5 Τετάρτη

05/08/2020

Δρ. Ιωάννης Καφενταράκης
6.               ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ Πλάνο και προγραμματισμός προπόνησης 10 Τετάρτη

12/08/2020

Dr. Mirsad Nurkić
7.      ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

Στοιχεία προσωπικότητας εκπαιδευτή αυτοάμυνας, δεξιότητες επικοινωνίας, ποιότητα στις υπηρεσίες

5 Τετάρτη

19/08/2020

Δρ. Χαρίλαος Κουθούρης
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (60 ώρες)
α/α Διδακτική Ενότητα Διδακτικές Υπο-ενότητες Ώρες Ημερομηνία Εκπαιδευτής

1.     

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

-Εισαγωγή στην αυτοάμυνα, βασικές τεχνικές χτυπημάτων, μεθοδολογία εκμάθησης

9 Δευτέρα

24/08/2020

Dr. Mirsad Nurkić
2.       ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

-Τεχνικές ρίψεων, μεθοδολογία εκμάθησης

9

Τρίτη

25/08/2020

Dr. Mirsad Nurkić
3.       ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

-Εξαρθρώσεις, μεθοδολογία εκμάθησης

9 Τετάρτη

26/08/2020

Dr. Mirsad Nurkić
4.       ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

-Άμυνα από πιασίματα – συνδυασμοί, μεθοδολογία εκμάθησης

9

Πέμπτη

27/08/2020

Dr. Mirsad Nurkić
5.      ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

-Άμυνα σε όπλα και επιθέσεις – Τεχνικές αντεπίθεσης

9

Παρασκευή

28/08/2020

Δρ. Ιωάννης Καφενταράκης
6.   ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

– Προγραμματισμός πρακτικής προπόνησης, οργάνωση εκμάθησης τεχνικών σε μεμονωμένα άτομα ή ομάδες

9 Σάββατο 29/08/2020 Δρ. Ιωάννης Καφενταράκης
7. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ Γραπτά και προφορικά tests ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 6 Κυριακή 30/08/2020 Δρ. Ιωάννης Καφενταράκης

Ενδεικτική Ημερ. Λήξης: 30/08/2020