Το επιμορφωτικό πρόγραμμα Self-Defense Instructor I υποστηρίζεται από:

Ελληνική Ομοσπονδία  Τζούντο

 

Olympus Sport

 

Judo Federation of Central Serbia

 

      Ηλεκτρονικό Περιοδικό Docuventa